Penghargaan

  • Juara Harapan III Lomba Tari Kreasi Daerah Tingkat Nasional

    28 November 2022
  • Juara II Aransemen Lagu Tingkat Nasional

    28 November 2022
  • Juara III – PIAUD BAHAGIA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2022

    22 November 2022